Home   Nyomdaipar

Nyomdaipar

A PrintVis

A PrintVis a Microsoft Dynamics NAV (Navision) .re épülő nemzetközi nyomdaipari vállalatirányítási rendszer (MIS . Management Information System). A Microsoft Dynamics NAV pedig – amelyet világszerte több, mint 130.000 vállalatnál használnak – az ERP-rendszerek piacának meghatározó tagja.

A PrintVis a nyomdai előkészítési, a nyomási, valamint nyomdai utómunkálatok terén kínál minden terméktípushoz használható ERP/MIS vállalatirányítási rendszer-megoldást. A PrintVis Skandináviából származik, ahol piacvezető rendszer a közepes és nagy nyomdák szegmensében, a 10-től 200 főig terjedő kategóriában. A rendszer kifejlesztése több mint 7 évig tartott Microsoft platformon és a jövőben is a Microsoft fejlesztésekkel együtt fog tovább bővülni.

A PrintVis vezető szerepet tölt be technológiai szempontból is, melybe beletartoznak a JDF-fejlesztések a CIP4 konzorcium, irányelveinek megfelelően. Ezek biztosítják, hogy a rendszer a jövőben is piacvezető lehessen, kihasználva a Microsoft-család tagságának előnyeit.

PrintVis és ERP

Az ERP-gondolkozásmód nagyon erősen áthatja a megoldást: központi adatbázis és rendkívül egyszerű, szabad információ-áramlás, amely a közepes és a nagyméretű nyomdáknál kiemelt fontossággal rendelkezik. A Microsoft Microsoft Dynamics NAV ERP funkcionalitása átfogó és teljes megoldás, mely bármelyik vállalat pénzügyi irányításának valamennyi szempontját lefedi. Ami pedig az anyaggazdálkodást és a pénzügyi tranzakciókat illeti, a nyomdaipari vállalkozást semmi sem szolgálja jobban, mint a Microsoft Dynamics NAV . ehhez kínál egy rendkívüli nyomdaipari vállalati információs rendszert a PrintVis.

A PrintVis minden egyes specifikus nyomdai igényhez illeszthető és testreszabható.

A PrintVis szoftver-felépítése

A PrintVis kifejlesztését gyakorlott szakemberek végezték szigorúan pontos és szabványos körülmények között, azt a célt tartva szem előtt, hogy az egyes javított (upgrade) változatok – hasonlóan bármely más hiteles Microsoft termékhez – a felhasználók által is folyamatosan és könnyen követhetők legyenek.
Új modulok fejlesztésénél ez az első alapszabály.
A második alapszabály az, hogy a modulok skálázhatók legyenek és a paramétereket a PrintVis-t telepítő minden nyomda igényeihez hozzá lehessen illeszteni a forgalmazó programozójának helyszíni igénybevétele nélkül.
A harmadik szabály az, hogy a dolgokat a felhasználó részére megkönnyítsük. Ennek céljából a rendszer személyre szabása olyan, könnyen használható eszközökkel és paraméterekkel történik, amelyhez az ügyfél kulcs-felhasználói is hozzáférhetnek. A cél az, hogy egy könnyű, de mégis hatékony üzemelési módot biztosítsunk a teljes üzletvitel részére, az általános menedzsment rálátással.

Az MIS

Ügyletkezelés

Minden nyomdai munka egy ügyletet jelent és minden egyes ügylethez hozzátartoznak olyan személyek, akik foglalkoznak vele, dolgoznak rajta. Aki épp most foglalkozik vele az az .Ügyletfelelős.. A PrintVis az ügyleteket a felelős személyek számára könnyen áttekinthető módon mutatja be, olyan felületen, amely valamennyi alkalmazott igényeihez illeszkedik. A PrintVis segít a vállalati munkafolyamatok tervezésében, biztosítva, hogy az egyes ügyek oda kerüljenek, ahol azoknak a folyamat természetéből fakadóan lenniük kell, továbbá valamennyi érintett személy részére egyidejűleg láthatóak legyenek. Mindez óriási időmegtakarítást jelent magából a belső kommunikációból fakadóan, nincs több telefonhívás . minden információ az ügyletlapokon és az adatbázisban található. Tekintettel arra, hogy egy adott ügylet életútja szükségszerűen lineáris, a PrintVis a sok kisebb elemből álló munkát több képernyőn egyszerre jeleníti meg, legyen az tervezés, beszerzés, vagy géptermi irányítás. A ügylet előrehaladása a menedzsment számára mindvégig látható.

A ügyletkezelő felhasználói felülete valamennyi, az egyes ügyletek adminisztrációjával foglalkozó munkatárs kezelői felületéül szolgál. A személyzet minden egyes tagja látja azokat az ügyleteket, amelyeknek pillanatnyilag ő az ügyletfelelőse és amelyekkel aznap dolgoznia kell. A piros határidőszín kihangsúlyozza a késésben lévő ügyleteket. A képernyőn világosan látszik, hogy az adott ügylet milyen státusban van.

Árajánlat készítése

A PrintVis segítségével mindenféle nyomdai munkára lehet ajánlatot készíteni, a tisztán előkészítő fázistól a nyomtatáson át egészen a kötésig. A méretben történő skálázhatóságon kívül a rendszer a kalkuláció részletességi szintje terén is rugalmas megoldású, így könnyen módosítható a kezdeti egyszerűbb beállításról a kifinomultabbra, ha az arra megfelelő idő eljön. Ez azt jelenti, hogy a vállalat a rendszerrel együtt több dimenzióban növekedhet. A PrintVis rugalmassága lehetővé teszi valamennyi nyomdagép és gyártási művelet beállítását a kalkulációhoz. Valamennyi számítás kifinomult árkalkulációs rendszert használ, automatikusan figyelembe véve a vállalati árpolitikát és a vevők különleges árait, vagy engedményeit. A PrintVis a további, finomabb árazási, vagy árelemzési, valamint számos másolási és sokszorosítási funkcióval rendelkezik, ezekhez különböző ablakokat használ. A Microsoft család tagjaként természetesen a Microsoft Office-ba történő integrációt használja a bejövő és kimenő kommunikációhoz (e-mail-ek és egyéb külső dokumentumok ügyletekhez, vagy vevőkhöz csatolása stb.); mindez könnyen elérhető a ‘Dokumentumkezelő’-ben. Így az ajánlatadás (és egyéb) dokumentumok termékfajtákként, sőt a nyomda különleges vevői szerint is változhatnak, mindössze a Microsoft Office csomag általános szabályait és funkcióit felhasználva különböző, egyéni formátumokat alakíthatunk ki belőlük.

Prioritás-alapú gyártástervezés (gyártásprogramozás)

A normál, Gantt-diagramos tervezésen túl a PrintVis egyéb tervezési lehetőségekkel is rendelkezik, mint pl. a prioritás-alapú tervezés, a státuszkód-alapú tervezés és a mérföldkő-alapú tervezés, a nyomda által választott módszertől függően. A gyártástervezés gyakran használatos nyomdai előkészítés, digitális nyomtatás és egyéb gyártás tervezésére, amelyek kisméretűek és változatosak és ahol a Terv naponta többször is változik.

Web-integrálás

A PrintVis saját web-eszközkészlettel rendelkezik az adatbázison belül. A nyilvánvaló első választási lehetőség az, hogy a vevő az interneten keresztül elérhesse a megrendelt munkákat, de az értékesítők is hozzáférhetnek az ajánlatokhoz, miközben úton vannak, vagy a beszállítói lánc úgyszintén idő- és költségcsökkentő módon hozzá tud férni a PrintVis -hez az internet révén. Mindezek az alkalmazások szimultán módon futtathatók, ugyanazon az adatbázison, ugyanazon a gépen, a nyomda saját alkalmazottai által beállított módon . így megspórolva az esetleges kisebb módosításokhoz szükséges, költséges, külső programozókat.

JDF Integráció

PrintVis élvonalbeli JDF-technológiával rendelkezik, amely tartja magát a JDF integráció nemzetközi megállapodásaihoz, tehát lehetővé teszi a JDF kommunikációt a MIS-ből a nyomdai előkészítési, a nyomási, valamint a nyomdai utómunkálati folyamatokkal. Ezt bizonyították a DRUPA 2004-es vásáron a JFD Park standjánál demonstrált tényleges kommunikációs esetek a vezető nyomdagépgyártó cégek berendezéseivel folytatott kommunikáció példáin keresztül. A PrintVis integrálható minden szereplőhöz, aki betartja a nemzetközi szabványokat és folyamatosan a nemzetközi kereteken belül fog dolgozni, hogy az integráció továbbra is megmaradjon.

Statisztika és pénzügy

A szilárd lábbal a Dynamics NAV ERP-adatbázisán álló PrintVis teljes hozzáféréssel rendelkezik a rendszerbe juttatott minden egyes adat vonatkozásában. Ez azt jelenti, hogy az adatbázisban hatalmas mennyiségű információ van és a kereszt-referencia lehetőségei végtelenek. A PrintVis-nek egyedülálló munkaeszköze van a cég minden részletre kiterjedő menedzsment elemzéseihez, ami lehetővé teszi számtalan, tetszőleges statisztika készítését a vállalatirányítás érdeklődésére számot tartó valamennyi területen. Természetesen minden statisztika valós idejű, nincs szükség a következő integrációs programfuttatásra várakozni a külső adatbázisokból történő adatátvételhez.

Integrált ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM)

A PrintVis CRM egy speciális csomag, ami a népszerű Microsoft Dynamics program Customer Relationship Management (ügyfélkapcsolat-kezelés) moduljának továbbfejlesztése. Ez szoros viszonyt jelent a kapcsolati kártya és a termelési adatok között, ami viszont mindenféle kereszthivatkozást tesz lehetővé. Az Outlook-naptárral való integráció legalább olyan fontos eszköz, mint az e-mailek naplózása.

Statisztikai elemzések

A gyártási költségszámítás (elő- és utókalkuláció) az egyes munkák részletes, valósidejű pénzügyi elemzése, minden egyes alkotóelemre teljes lebontással. A PrintVis-nek több, mint 20 standard statisztika részét képezi, de az igazi előny abból a eszközből származik, amellyel a menedzsment saját kereszthivatkozásai alapján saját statisztikákat hozhat létre és az eredményeket folyamatosan látja a képernyőn. Minden statisztikai képernyőt szűrni lehet tetszőleges elemekre (pl. kereskedőre, ügyfélcsoportra stb.), a további, részletesebb elemzésekhez.

A PrintVis moduljai

  • PrintVis alapmodul
    a PrintVis használatához kis volumenű telepítéseknél
  • Dokumentumkezelő modul
    a bejövő és a kimenő levelezések és állományok kezeléséhez
  • Eszközök modul
    a speciális tulajdonságok, mint emelt szintű naplózási funkciók, ‘CrossCompany’ szolgáltatások és a ‘BatchManager’ használatához
  • Gyártástervezési modul
    a Gantt-diagramos tervezőtábla, valamint sok más tervezőeszköz és -ábra
  • Géptermi modul
    elektronikus munkalapok, elektronikus gyártástervek minden egyes gépre. Elektronikus adatgyűjtés
  • Eladási rendelés modul
    a vevői készletkezeléshez, amely kezdeményezi a gyártást, ha az adott cikk pufferszintje átlépi a kritikus értéket
  • Beszerzési rendelési modul
    beszerzés .varázsló. megrendelések, vagy globális beszerzési javaslatok és a papír géphez juttatásának kezeléséhez
  • Logisztikai modul
    az árucikkek egyszerű átvételéhez és késztermékek kiszállításához. Rész-szállítások és .beérkezések kezelése.
  • JDF modul
    kapcsolódás a JDF kommunikáció világához
  • Web modul
    valamennyi üzletviteli és logikai folyamat web-re viteléhez, rugalmas és olcsó módon.

A PrintVis főbb jellemzői

  • Gyors, biztonságos és pontos ajánlatkészítés
  • A munkafolyamat teljes átláthatósága és kézbentartása
  • Információkezelés, -hozzáférés és tökéletes hadrendbe állítási opciók
  • Rugalmas belső és külső tervezés
  • A kilövés segít a termelési folyamatban és a gyors ajánlatkészítésben
  • A munkával kapcsolatos dokumentumok teljes kézbentartása
  • Készlet- és beszerzéskezelés
  • Teljes körű kiszállítási rendszer
  • Rugalmas számlázás
Get Best Services from Our Business.